Игри

Информация за страница Суворово

Суворово е град, който се намира в североизточната част на страната. Разположен е във Варненска област и на близко разстояние от населените места Девня, Вълчи Дол и Провадия. Едновременно с това градът изпълнява функциите на административен център на едноименната община, която освен града включва още осем села. От морската ни столица Варна градът се намира на разстояние от 34 километра в северозападна посока, а до Добрич и Шумен разстоянието е съответно 56 и 59 километра. Що се отнася до точното разположение на общината, това е северната част на област Варна. Умреноконтинентален е характерът на климата, с който се отличава нейната територия. По отношение на релефа, той в по-голямата си част има равнинен облик. Общината също така заема югозападната част на прочутото Добруджанско плато. Урбанистичната структура на града е интересна и накратко може да бъде охарактеризирана с малко на брой населени места. За сметка на това обаче има водеща роля на общински център.

    Общо 7686 на брой са жителите, които към настоящия момент живеят на територията на община Суворово. Те са разпределени в общо девет населени места – това са самият град и осем села. Селата са Чернево, Баново, Просечен, Николаевка, Левски, Изгрев, Дръндар и Калиманци. 216 квадратни километра е размерът на общата площ, на която е разположена общината. 61 процента пък е обработваемата площ, като 15 процента от тях са водни площи. Що се отнася до надморската височина, тя е средно между 300 и 400 метра. Ветровете, които духат там всяка година, идват от посока предимно север, северозапад и североизток. По този начин практически не зе позволява допускането на вредното въздействие върху здравето и околната среда, което иначе биха оказали разположените в Девненската низина различни заводи и предприятия. Вредните емисии от заводите винаги са проблем, който е от огромно значение за цялостното състояние на околната среда. Районът на града освен с всичко изброено до момента, се характеризира и с още едно много важно нещо. Става въпрос за най-голям брой слънчеви дни в годината. С подобна характеристика се отличават още само няколко населени места в страната, ето защо градът може да бъде определен като приятен за живеене.

    В по-голямата си част почвите на град Суворово са карбонатни, средно мощно черноземи. Хумосният хоризонт на тези почви е в размер на не повече от 60-70 см. По отношение на техния състав, той може да се определи като тежък и механичен. Също така в по-голямата си част структурата на тези почви е неразпрашена. Съдържанието на хумус варира между 4.03 и 5.06 процента. Павлин Параскевов изпълнява кметските функции в общината. Този кандидат е независим – не принадлежи към редиците на нито една политическа партия. По отношение на историята на града, за нея не се знаят чак толкова много факти. Известно е обаче, че в годините на Освобождението на страната ни от османско робство селото носи името Козлуджа. Новградец пък е наименование, което населеното място получава в годината на деветнадесетомайския преврат – 1934 година. Това се случва със заповед номер 2820 на Министерство на външните работи и народното здраве от 9 август 1934 година.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker